دفتر مرکزی

تهران، میدان هفت تیر، خیابان بهارشیراز، بعد از سهروردی، پلاک ۳۹

تلفن: ۴۲۲۴۶-۰۲۱

فکس: ۴۵۸۱۲۵۴۳-۰۲۱

info@patis.co :ایمیل

کدپستی: ١۵۶۵۷۶۷۷۵۶

کارخانه

قزوین، کیلومتر ١۵ جاده قدیم بوئین زهرا، روبروی شهرک صنعتی لیا

تلفن: ۴۲۲۴۶-۰۲۱ داخلی ۶٠٠

کدپستی: ۳۴۳۱۱۷۷۳۸۱

فروشگاه تهران

تهران، میدان هفت تیر،خیابان قائم مقام،نرسیده به خیابان شهید مطهری،نبش کوچه بیست و دوم، فروشگاه پاتیس پوشاک

تلفن: ۴۷۷۰۹۴۰۲-۰۲۱

تلفن: ۴۲۲۴۶-۰۲۱ داخلی ۴۰۲

کدپستی: ١۵٨۶٩٧۶١١٧