درخواست همکاری

تکمیل فرم و ثبت اطلاعات صرفاً برای تکمیل بانک اطلاعات متقاضیان همکاری می باشد

۱- شرکت کارخانجات پاتیس پوشاک هیچ گونه تعهدی در خصوص استخدام ثبت نام شوندگان نداشته و در صورت نیاز با متقاضی تماس حاصل می گردد. 

۲- اطلاعات ثبت شده پس از زدن دکمه “ارسال” قابل تغییر نمی باشد.

۳- ثبت اطلاعات درخواستی که با علامت ستاره (*)  مشخص شده اند الزامی است.

    شرکت کارخانجات پاتیس پوشاک

    خرید کت

    خرید کت و شلوار