المان های وودمارت

جداول قیمت گذاری با دکمه سفارشی

پایه
پایه
۱۹۹ تومان بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت LPDDR3
۵.۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پرمیوم
موارد اضافی
۲۶۰ تومان بدون مالیت
۳۲ گیگابایت
۴ گیگابایت LPDDR3
۵.۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
حرفه ایی
کامل
۳۶۰ تومان بدون مالیات
۱۲۸ گیگابایت
۴ گیگابایت LPDDR3
۵.۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
المان های وودمارت

جدول قیمت گذاری

پایه
۱۹۹ تومان بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت LPDDR3
۵.۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پرمیوم
بالا
۲۶۰ تومان بدون مالیات
۳۲ گیگابایت
۴گیگابایت LPDDR3
۵.۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
حرفه ایی
بهترین
۳۶۰ تومان بدون مالیات
۱۲۸ گیگابایت
۴گیگابایت LPDDR3
۵.۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
المان های وودمارت

جدول قیمت گذاری با دکمه سبد خرید

پایه
جدید
۱۹۹ تومان بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت LPDDR3
۵.۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پرمیوم
پایه
۲۶۰ تومان بدون مالیات
۳۲ گیگابایت
۴ گیگابایت LPDDR3
۵.۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پیشرفته
موارد اضافی
۳۶۰ تومان بدون مالیات
۱۲۸ گیگابایت
۴ گیگابایت LPDDR3
۵.۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
بسیار پیشرفته
کاملا
۴۶۰ تومان بدون مالیات
۲۵۶ گیگابایت
۳ گیگابایت LPDDR3
۵.۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
المان های وودمارت

جدول قیمت گذاری همراه با تصویر پس زمینه

ساخت ساده
۱۰۰۰ تومان ماهانه
i3 یا Ryzen 3
۸ گیگابایت RAM
۱۰۵۰Ti
۱۲۰ گیگابایت SSD
ساخت رنگی
۱۸۰۰ تومان ماهانه
i5 یا Ryzen 5
۱۶ گیگابایت RAM
۱۰۶۰
۲۴۰ گیگابایت SSD
ساخت پرمیوم
۲۵۰۰ تومان ماهانه
i7 یا Ryzen 7
۳۲ گیگابایت RAM
۱۰۷۰Ti
۴۸۰ گیگابایت SSD
بسیار پیشرفته
۱۰۰۰ تومان ماهانه
i9 یا Ryzen TR
۶۴ گیگابایت RAM
۱۰۸۰Ti
۱ ترابایت SSD