جذب نمایندگی و نیروی انسانی

شرکت کارخانجات پاتیس پوشاک در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمات پوشاکی کشور و حضور فعال‌تر در بازارهای بین‌المللی و گسترش فعالیت‌های خود اقدام به جذب نمایندگی و استخدام افراد متخصص و باتجربه در زمینه صنعت نساجی و پوشاکی کشور می‌نماید.