اولین اپلیکیشن تخصصی در زمینه مد و پوشاک
سایزگیری از راه دور
سفارش و فروش آنلاین پوشاک
اطلاعات تخصصی در زمینه مد و پوشاک
شما میتوانید در منزل ، سر کار و… هر لحظه با اندازه گیری لباس تن خود سفارش لباستان را تکمیل نمایید.
فروش آنلاین با سایزگیری و شخصی دوزی فقط از طریق اپلیکیشن و بدون هیچ مراجعه و واسطه