رئیس هئیت مدیره

مدیر عامل

مدیر فروش سازمانی:

کارشناس فروش سازمانی:

کارشناس فروش بازرگانی و اجرتی

واحد پشتیبانی و سفارشات

کارشناس سفارشات تولید

کارشناسان پشتیبانی قراردادها

واحد پشتیبانی اپلیکیشن تن تیس و فروش آنلاین

مدیریت پشتیبانی اپلیکیشن

کارشناس دور سایز

کارشناس دور سایز

ارتباط با ما از طریق حضور در مجموعه

با ما تماس بگیرید

برای هر سوالی؟... پیام خود را ارسال کنید، و اطلاعات تماس خود را برای پاسخ دهی ثبت کنید.

ارتباط با ما از طریق ایمیل

  سید عباس سید خاموشی

  شکوه السادات حسینی نیا

  حمیدرضا افشار

  بهنام حکیمی

  احسان شکارچی

  ناهید صابری پور